RSS-matning
Chatttjänsten exceptionellt stängd 12.9. - 19.9.2021 2021-09-12

Undantagsvis är vår chatttjänst stängd från 12 september till 19 september 2021. Under veckan gör vi en hel del systemuppdateringar och utbildar samtidigt personal relaterade till uppdateringarna. Uppdateringarna kommer att förbättra effektiviteten i kundserviceverksamheten och göra det möjligt för kunderna att få fler funktioner i kundsystemet, som kommer att introduceras före årsskiftet.

Instruktioner om de vanligaste problemen finns i suncomet.fi/sv/instruktioner från adressen.

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter och hantera din beställning suncomet.info/kund från adressen.

Du kan kontakta vår kundtjänst suncomet.fi/kundtjänst från adressen.

Vår jourtjänst fungerar också normalt under denna tid.

Tillbaka
Copyright © 2001 - 2024 Suncomet Oy

Alla översättningar är endast i informationssyfte. Om en konflikt uppstår är den ursprungliga versionen på finska avgörande.