RSS-matning
C4 Server Glitch [Fast] 2021-10-27

[13:10] Servern är normalt online igen. Ledsen för besväret.

[13:05] Servern har startat normalt och serverprocesserna startar i tur och ordning. De olika tjänsterna bör snart börja i tur och ordning och börja fungera normalt.

[13:00] Servern har startats om och startprocessen fortsätter normalt. Vi förväntar oss att servern återgår till normal drift om fem minuter om inga problem uppstår.

[12:50] Ett fel har inträffat på C4-servern och orsaken till felet undersöks för närvarande. Ledsen för besväret.

Tillbaka
Copyright © 2001 - 2024 Suncomet Oy

Alla översättningar är endast i informationssyfte. Om en konflikt uppstår är den ursprungliga versionen på finska avgörande.