RSS-matning
C2-serverfel [fixat] 2022-03-17

[08:00] C2-servern har startats om och servern har återgått till normal drift. Störningens längd var cirka 50 minuter. Vi utreder fortfarande orsaken till störningen. Jag ber om ursäkt för besväret.

[07:49] Det finns ett oväntat fel på C2-servern, vars orsak för närvarande undersöks. Ursäkta besväret.

Tillbaka
Copyright © 2001 - 2024 Suncomet Oy

Alla översättningar är endast i informationssyfte. Om en konflikt uppstår är den ursprungliga versionen på finska avgörande.