RSS-matning
Överföring av diskserverkonto till C2 Server 2022-05-30

[22:30] På diskserver (disk.suncomet.fi) överför omedelbart alla konton på diskservern till C2-servern. Överföringen sker automatiskt och kunden behöver inte vidta åtgärder med överföringen. Om det finns några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst för att lösa problemet.

Tillbaka
Copyright © 2001 - 2024 Suncomet Oy

Alla översättningar är endast i informationssyfte. Om en konflikt uppstår är den ursprungliga versionen på finska avgörande.