RSS-matning
C3-serverfel [åtgärdat] 2023-01-23

[16:55] Servern har nu startats om för en annan kärnversion och alla tjänster har startats om till normal drift. Vi övervakar situationen noga. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som orsakats.

[16:30] Ett fel har upptäckts på C3-servern orsakat av kärnans processhantering. Detta orsakar långsamhet på servern på ett olämpligt sätt. För att åtgärda problemet måste servern startas om. För att vara på den säkra sidan kommer omstarten att ske med en annan kärnversion för att undvika att problemet upprepas. Omstarten kommer att utföras inom 15 minuter. Vi ber om ursäkt för de olägenheter som orsakats.

Tillbaka till
Copyright © 2001 - 2024 Suncomet Oy

Alla översättningar är endast i informationssyfte. Om en konflikt uppstår är den ursprungliga versionen på finska avgörande.