RSS-matning
Fel på strömförsörjningen till C1-server RAID-cache [åtgärdat] 2023-09-04

[07:50] Serverdriften är nu tillbaka till det normala. Vi övervakar dock fortfarande situationen noggrant. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som orsakats av avbrottet.

[07:45] Servern kommer att behöva startas om. Det finns fortfarande problem med den normala driften av tjänsterna, vilket kommer att kräva en uppdatering av kärnan till en nyare version och följaktligen en omstart av servern.

[07:30] Servern har startats om normalt och normal drift av tjänsterna håller på att återställas.

[07:00] Ett problem uppstod med serverns uppstart när strömförsörjningen byttes. Servern vägrar att starta upp normalt trots flera försök. Vi arbetar kontinuerligt med problemet och försöker återställa servern till normal drift. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

[22:30] På C1-servern har RAID-cache-strömförsörjningen gått sönder och kommer att bytas ut så snart som möjligt. För närvarande körs servern långsammare än normalt. Byte av den trasiga strömförsörjningen kommer att orsaka ett avbrott på cirka 30 minuter. Strömförsörjningen kommer att bytas ut så snart som möjligt under natten. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Tillbaka till
Copyright © 2001 - 2024 Suncomet Oy

Alla översättningar är endast i informationssyfte. Om en konflikt uppstår är den ursprungliga versionen på finska avgörande.