RSS-matning
Fel på C3-server [åtgärdat] 2023-09-13

[09:59] De trasiga delarna byttes ut lite tidigare än väntat och servern är åter i drift. Vi beklagar de olägenheter som felet orsakade.

[09:20] Arbetet pågår fortfarande och vi förväntar oss att det ska vara klart mellan kl. 10-11.

[08:50] De trasiga delarna av servern håller för närvarande på att bytas ut. Vi förväntar oss att reparationsarbetet tar 1 till 2 timmar beroende på skadans omfattning.

[08:30] Felet på C3-servern beror troligen på en strömstöt från elnätet. Vi undersöker för närvarande problemet och tekniker är på plats för att diagnostisera servern.

[08:00] Felet på C3-servern beror på ett fel i serverhallens elnät, skadorna på detta undersöks för närvarande.

[07:50] Ett fel har upptäckts på C3-servern och håller på att utredas.

Tillbaka till
Copyright © 2001 - 2024 Suncomet Oy

Alla översättningar är endast i informationssyfte. Om en konflikt uppstår är den ursprungliga versionen på finska avgörande.