RSS-matning
C2 serverstörningar [åtgärdade] 2024-05-01

[23:10] Vi har övervakat servern och efter hårdvarubytet har servern fungerat utan problem.

[18:00] Vi har bytt ut serverns hårdvara för att utesluta ett eventuellt hårdvarufel. Vi övervakar situationen.

[17:25] Vi kör fortfarande diagnostik för att fastställa orsaken till de återkommande felen.

[15:40] C2-servern upplever störningar och orsaken håller på att undersökas. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som orsakats.

Tillbaka till
Copyright © 2001 - 2024 Suncomet Oy

Alla översättningar är endast i informationssyfte. Om en konflikt uppstår är den ursprungliga versionen på finska avgörande.